Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Farsta 1 Svedmyra N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 1 Svedmyra N 1393 14,0% 42,7% 25,8% 17,4% 5,9% 49,9% 50,1%   14,9%
Summa 1393 14,0% 42,7% 25,8% 17,4% 5,9% 49,9% 50,1% 14,9%

http://www.val.se