Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Farsta 2 Svedmyra S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 2 Svedmyra S 1004 20,9% 41,6% 20,5% 16,9% 4,3% 48,6% 51,4%   1,6%
Summa 1004 20,9% 41,6% 20,5% 16,9% 4,3% 48,6% 51,4% 1,6%

http://www.val.se