Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Farsta 3 Tallkrogen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 3 Tallkrogen N 928 13,7% 40,9% 26,2% 19,2% 5,5% 45,3% 54,7%   1,0%
Summa 928 13,7% 40,9% 26,2% 19,2% 5,5% 45,3% 54,7% 1,0%

http://www.val.se