Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Farsta 5 Gubbängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 5 Gubbängen Ö 1170 21,5% 44,6% 19,7% 14,2% 5,6% 49,6% 50,4%   2,2%
Summa 1170 21,5% 44,6% 19,7% 14,2% 5,6% 49,6% 50,4% 2,2%

http://www.val.se