Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Farsta 14 Tallkrogen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 14 Tallkrogen V 933 15,3% 40,2% 26,2% 18,3% 8,3% 47,8% 52,2%   1,9%
Summa 933 15,3% 40,2% 26,2% 18,3% 8,3% 47,8% 52,2% 1,9%

http://www.val.se