Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Farsta 17 Farsta Strand Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 17 Farsta Strand Ö 1259 19,5% 26,1% 18,1% 36,3% 6,8% 42,6% 57,4%   1,4%
Summa 1259 19,5% 26,1% 18,1% 36,3% 6,8% 42,6% 57,4% 1,4%

http://www.val.se