Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Farsta 18 Larsboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 18 Larsboda 1511 23,6% 33,4% 20,5% 22,4% 5,6% 47,8% 52,2%   0,7%
Summa 1511 23,6% 33,4% 20,5% 22,4% 5,6% 47,8% 52,2% 0,7%

http://www.val.se