Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Farsta 26 Sköndal N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 26 Sköndal N 915 13,6% 28,6% 22,2% 35,6% 9,2% 50,7% 49,3%   1,4%
Summa 915 13,6% 28,6% 22,2% 35,6% 9,2% 50,7% 49,3% 1,4%

http://www.val.se