Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Farsta 28 Sköndal Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 28 Sköndal Ö 872 9,4% 14,3% 15,5% 60,8% 5,3% 35,3% 64,7%   1,5%
Summa 872 9,4% 14,3% 15,5% 60,8% 5,3% 35,3% 64,7% 1,5%

http://www.val.se