Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Farsta 30 Farsta mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 30 Farsta mellersta 1129 17,1% 23,2% 20,9% 38,8% 6,2% 43,1% 56,9%   2,0%
Summa 1129 17,1% 23,2% 20,9% 38,8% 6,2% 43,1% 56,9% 2,0%

http://www.val.se