Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bromma 4 Riksby-Bromma flygplats

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 4 Riksby-Bromma flygplats 755 27,2% 38,3% 20,4% 14,2% 5,3% 52,1% 47,9%   2,8%
Summa 755 27,2% 38,3% 20,4% 14,2% 5,3% 52,1% 47,9% 2,8%

http://www.val.se