Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bromma 7 Riksby SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 7 Riksby SÖ 1226 29,8% 39,2% 15,3% 15,7% 4,5% 46,5% 53,5%   2,0%
Summa 1226 29,8% 39,2% 15,3% 15,7% 4,5% 46,5% 53,5% 2,0%

http://www.val.se