Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bromma 9 Bromma k:a-Eneby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 9 Bromma k:a-Eneby 1317 13,6% 47,1% 25,4% 13,9% 8,4% 51,2% 48,8%   2,0%
Summa 1317 13,6% 47,1% 25,4% 13,9% 8,4% 51,2% 48,8% 2,0%

http://www.val.se