Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bromma 11 Norra Ängby mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 11 Norra Ängby mellersta 1202 14,1% 44,7% 29,1% 12,1% 8,8% 48,8% 51,2%   1,4%
Summa 1202 14,1% 44,7% 29,1% 12,1% 8,8% 48,8% 51,2% 1,4%

http://www.val.se