Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bromma 14 Blackeberg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 14 Blackeberg V 935 20,5% 38,6% 24,6% 16,3% 4,8% 48,1% 51,9%   2,2%
Summa 935 20,5% 38,6% 24,6% 16,3% 4,8% 48,1% 51,9% 2,2%

http://www.val.se