Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bromma 21 Bällsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 21 Bällsta 556 13,8% 52,0% 21,8% 12,4% 7,4% 50,7% 49,3%   1,6%
Summa 556 13,8% 52,0% 21,8% 12,4% 7,4% 50,7% 49,3% 1,6%

http://www.val.se