Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bromma 25 Mariehäll N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 25 Mariehäll N 779 33,2% 43,4% 16,0% 7,3% 4,6% 54,8% 45,2%   3,7%
Summa 779 33,2% 43,4% 16,0% 7,3% 4,6% 54,8% 45,2% 3,7%

http://www.val.se