Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Essinge 1 Lilla Essingen mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Essinge 1 Lilla Essingen mellersta 1293 25,3% 46,3% 16,8% 11,6% 2,5% 45,8% 54,2%   5,4%
Summa 1293 25,3% 46,3% 16,8% 11,6% 2,5% 45,8% 54,2% 5,4%

http://www.val.se