Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Essinge 3 Stora Essingen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Essinge 3 Stora Essingen S 1008 20,0% 43,6% 21,2% 15,2% 3,7% 48,1% 51,9%   3,6%
Summa 1008 20,0% 43,6% 21,2% 15,2% 3,7% 48,1% 51,9% 3,6%

http://www.val.se