Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Essinge 4 Stora Essingen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Essinge 4 Stora Essingen N 1207 17,6% 39,9% 23,4% 19,1% 5,1% 49,0% 51,0%   3,4%
Summa 1207 17,6% 39,9% 23,4% 19,1% 5,1% 49,0% 51,0% 3,4%

http://www.val.se