Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Essinge 5 Stora Essingen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Essinge 5 Stora Essingen Ö 1040 24,2% 46,1% 17,2% 12,5% 3,6% 47,2% 52,8%   5,1%
Summa 1040 24,2% 46,1% 17,2% 12,5% 3,6% 47,2% 52,8% 5,1%

http://www.val.se