Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västerled 1 Smedslätten V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 1 Smedslätten V 1747 12,8% 39,8% 24,2% 23,2% 7,7% 47,5% 52,5%   15,3%
Summa 1747 12,8% 39,8% 24,2% 23,2% 7,7% 47,5% 52,5% 15,3%

http://www.val.se