Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västerled 3 Stora Mossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 3 Stora Mossen 1361 15,9% 39,6% 25,8% 18,7% 9,3% 49,2% 50,8%   2,6%
Summa 1361 15,9% 39,6% 25,8% 18,7% 9,3% 49,2% 50,8% 2,6%

http://www.val.se