Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västerled 4 Alvik-Äppelviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 4 Alvik-Äppelviken 990 15,3% 35,7% 22,9% 26,2% 4,3% 37,3% 62,7%   3,4%
Summa 990 15,3% 35,7% 22,9% 26,2% 4,3% 37,3% 62,7% 3,4%

http://www.val.se