Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västerled 5 Traneberg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 5 Traneberg V 1370 25,2% 41,1% 20,7% 13,1% 6,4% 47,7% 52,3%   3,1%
Summa 1370 25,2% 41,1% 20,7% 13,1% 6,4% 47,7% 52,3% 3,1%

http://www.val.se