Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västerled 9 Ulvsunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 9 Ulvsunda 1373 22,4% 39,5% 22,8% 15,3% 5,7% 48,7% 51,3%   3,9%
Summa 1373 22,4% 39,5% 22,8% 15,3% 5,7% 48,7% 51,3% 3,9%

http://www.val.se