Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västerled 10 Nockebyhov S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 10 Nockebyhov S 1364 17,2% 24,6% 14,9% 43,3% 3,8% 44,4% 55,6%   2,9%
Summa 1364 17,2% 24,6% 14,9% 43,3% 3,8% 44,4% 55,6% 2,9%

http://www.val.se