Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västerled 11 Olovslund-Nockebyhov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 11 Olovslund-Nockebyhov 1105 16,0% 42,2% 26,8% 15,0% 9,5% 49,9% 50,1%   1,4%
Summa 1105 16,0% 42,2% 26,8% 15,0% 9,5% 49,9% 50,1% 1,4%

http://www.val.se