Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västerled 14 Höglandet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 14 Höglandet 953 17,4% 38,0% 28,1% 16,5% 9,8% 50,2% 49,8%   3,1%
Summa 953 17,4% 38,0% 28,1% 16,5% 9,8% 50,2% 49,8% 3,1%

http://www.val.se