Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västerled 15 Ålsten S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 15 Ålsten S 1137 17,4% 37,9% 28,8% 15,9% 11,3% 50,6% 49,4%   2,2%
Summa 1137 17,4% 37,9% 28,8% 15,9% 11,3% 50,6% 49,4% 2,2%

http://www.val.se