Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västerled 17 Traneberg mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 17 Traneberg mellersta 1129 26,2% 40,1% 14,3% 19,3% 3,4% 46,0% 54,0%   2,8%
Summa 1129 26,2% 40,1% 14,3% 19,3% 3,4% 46,0% 54,0% 2,8%

http://www.val.se