Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 3 Vällingby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 3 Vällingby Ö 1389 24,3% 30,7% 22,0% 23,0% 7,5% 45,1% 54,9%   2,7%
Summa 1389 24,3% 30,7% 22,0% 23,0% 7,5% 45,1% 54,9% 2,7%

http://www.val.se