Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 6 Grimsta Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 6 Grimsta Ö 697 24,2% 30,8% 24,0% 20,9% 8,8% 48,4% 51,6%   2,3%
Summa 697 24,2% 30,8% 24,0% 20,9% 8,8% 48,4% 51,6% 2,3%

http://www.val.se