Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 11 Nälsta S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 11 Nälsta S 1380 15,4% 37,8% 26,7% 20,0% 10,1% 49,1% 50,9%   1,7%
Summa 1380 15,4% 37,8% 26,7% 20,0% 10,1% 49,1% 50,9% 1,7%

http://www.val.se