Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 12 Grimsta mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 12 Grimsta mellersta 1055 26,3% 36,1% 18,0% 19,6% 7,4% 49,7% 50,3%   2,7%
Summa 1055 26,3% 36,1% 18,0% 19,6% 7,4% 49,7% 50,3% 2,7%

http://www.val.se