Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 14 Kälvesta SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 14 Kälvesta SÖ 1530 16,9% 38,1% 25,9% 19,0% 10,3% 50,4% 49,6%   1,9%
Summa 1530 16,9% 38,1% 25,9% 19,0% 10,3% 50,4% 49,6% 1,9%

http://www.val.se