Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 1 Hässelby Strand V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 1 Hässelby Strand V 1539 17,7% 29,8% 25,7% 26,8% 5,9% 50,8% 49,2%   10,3%
Summa 1539 17,7% 29,8% 25,7% 26,8% 5,9% 50,8% 49,2% 10,3%

http://www.val.se