Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 8 Hässelby Gård C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 8 Hässelby Gård C 1250 25,0% 33,7% 19,6% 21,7% 6,6% 48,2% 51,8%   2,4%
Summa 1250 25,0% 33,7% 19,6% 21,7% 6,6% 48,2% 51,8% 2,4%

http://www.val.se