Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 9 Hässelby Gård V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 9 Hässelby Gård V 1081 22,3% 36,9% 23,4% 17,4% 7,5% 50,8% 49,2%   2,0%
Summa 1081 22,3% 36,9% 23,4% 17,4% 7,5% 50,8% 49,2% 2,0%

http://www.val.se