Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 17 Hässelby Villastad Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 17 Hässelby Villastad Ö 828 14,4% 35,4% 24,5% 25,7% 8,8% 49,4% 50,6%   1,7%
Summa 828 14,4% 35,4% 24,5% 25,7% 8,8% 49,4% 50,6% 1,7%

http://www.val.se