Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 2 Liljeholmen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 2 Liljeholmen N 437 18,3% 33,4% 19,5% 28,8% 5,9% 46,7% 53,3%   1,8%
Summa 437 18,3% 33,4% 19,5% 28,8% 5,9% 46,7% 53,3% 1,8%

http://www.val.se