Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 3 Gröndal Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 3 Gröndal Ö 1147 15,6% 42,0% 22,2% 20,1% 5,5% 49,1% 50,9%   1,7%
Summa 1147 15,6% 42,0% 22,2% 20,1% 5,5% 49,1% 50,9% 1,7%

http://www.val.se