Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 20 Hägerstensåsen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 20 Hägerstensåsen Ö 1333 22,5% 47,6% 16,5% 13,4% 2,5% 46,9% 53,1%   2,2%
Summa 1333 22,5% 47,6% 16,5% 13,4% 2,5% 46,9% 53,1% 2,2%

http://www.val.se