Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 30 Liljeholmstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 30 Liljeholmstorget 1330 14,7% 37,3% 22,9% 25,1% 3,8% 46,8% 53,2%   2,2%
Summa 1330 14,7% 37,3% 22,9% 25,1% 3,8% 46,8% 53,2% 2,2%

http://www.val.se