Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 32 Sjövikskajen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 32 Sjövikskajen 875 21,0% 54,6% 18,4% 5,9% 4,1% 49,9% 50,1%   1,5%
Summa 875 21,0% 54,6% 18,4% 5,9% 4,1% 49,9% 50,1% 1,5%

http://www.val.se