Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 35 Tellusborgsvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 35 Tellusborgsvägen 1385 31,0% 45,3% 13,6% 10,1% 3,9% 47,9% 52,1%   2,3%
Summa 1385 31,0% 45,3% 13,6% 10,1% 3,9% 47,9% 52,1% 2,3%

http://www.val.se