Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 1 Bredäng Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 1 Bredäng Ö 1394 18,7% 36,7% 23,7% 20,8% 7,3% 48,5% 51,5%   11,0%
Summa 1394 18,7% 36,7% 23,7% 20,8% 7,3% 48,5% 51,5% 11,0%

http://www.val.se