Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 7 Sätra V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 7 Sätra V 1423 24,5% 38,1% 20,0% 17,4% 7,4% 47,2% 52,8%   2,7%
Summa 1423 24,5% 38,1% 20,0% 17,4% 7,4% 47,2% 52,8% 2,7%

http://www.val.se