Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 9 Vårberg mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 9 Vårberg mellersta 1420 28,2% 33,0% 20,4% 18,3% 9,2% 47,3% 52,7%   2,1%
Summa 1420 28,2% 33,0% 20,4% 18,3% 9,2% 47,3% 52,7% 2,1%

http://www.val.se