Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 10 Skärholmen CN

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 10 Skärholmen CN 1298 21,6% 34,6% 24,5% 19,3% 8,6% 46,1% 53,9%   3,2%
Summa 1298 21,6% 34,6% 24,5% 19,3% 8,6% 46,1% 53,9% 3,2%

http://www.val.se